torsdag 18 juli 2013

Rapport Skanska

Idag kom Skanskas rapport för första halvåret 2013. Resultatet har ökat med 85 procent till 1 808 mkr (4,37 kr /aktie) jämfört med motsvarande period förra året. För kvartalet ökade vinsten med 17 procent till 832 mkr (2,01 kr /aktie). Orderstocken för byggverksamheten har tyvärr sjunkit en del jämfört med för ett år sedan och uppgick till 148,7 miljarder kronor (-7,7 procent). Även orderingången sjunker något, -2,2 procent för halvåret.

Finansiellt har läget förbättrats marginellt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder uppgår till 1,19 och Omsättningstillgångar / Totala skulder uppgår till 1,00 vid periodens utgång. För ett år sedan var motsvarande siffror 1,13 respektive 0,98.

För mitt innehav (100 aktier) innebär det att Skanska har tjänat 201 kr för min räkning det senaste kvartalet.


Copernicus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar