torsdag 4 juli 2013

Finansiell ställning för large-cap bolag inom industrivaror och tjänster

Jag kommer följa upp mitt förra inlägg om Grahams kriterier med att undersöka hur bolag på large-cap Stockholm möter dessa. Jag lovade även att med utgångspunkt i Grahams kriterier forma egna som ska få utgöra grunden av min investeringsmodell. Innan jag gör det vill jag dock få en bättre uppfattning om hur bolag på large-cap Stockholm möter kriterierna. Därefter kommer jag formulera mina egna kriterier.

Jag kommer behandla bolagen sektorvis. Först ut är en undersökning av finansiell ställning för bolag inom industrivaror och tjänster. Jag kommer pröva dessa mot villkoret för industriella företag, dvs:

  1. Omsättningstillgångarna ska vara minst dubbelt så stora som kortfristiga skulderna.
    OT / KS > 2.
  2. Omsättningstillgångarna ska vara större än summan av kortfristiga och långfristiga skulder.
    OT / (KS + LS) > 1.

En sammanställning över hur det såg ut i bokslutet för 2012 för aktuella bolag visas i följande tabell. Villkoren är färgkodade så att grönt innebär att villkoret är uppfyllt, gult innebär att villkoret är inom 80 % av givet krav ("nästan uppfyllt"), medan rött innebär att villkoret inte är uppfyllt. Samtliga belopp är i antal miljoner i angiven valuta.


BOLAG OT KS LS OT/KS OT/(KS+LS)
Atlas Copco 52 558 kr 21 497 kr 24 520 kr 2,44 1,14
SKF 34 848 kr 13 903 kr 24 386 kr 2,51 0,91
Sandvik 60 848 kr 26 799 kr 41 021 kr 2,27 0,90
NCC 31 844 kr 18 855 kr 11 113 kr 1,69 1,06
SAAB 17 440 kr 12 894 kr 2 688 kr 1,35 1,12
NIBE Industries 3 958 kr 1 824 kr 4 821 kr 2,17 0,60
Abb $28 002 $18 974 $12 650 1,48 0,89
Peab 22 287 kr 16 329 kr 7 759 kr 1,36 0,93
Skanska 69 715 kr 59 385 kr 9 497 kr 1,17 1,01
Alfa Laval 16 057 kr 10 843 kr 8 849 kr 1,48 0,82
Trelleborg 9 498 kr 7 151 kr 5 830 kr 1,33 0,73
Scania 50 405 kr 37 034 kr 41 094 kr 1,36 0,65
Volvo 152 751 kr 131 105 kr 92 239 kr 1,17 0,68
Hexagon 1 136 EUR 808 EUR 1 855 EUR 1,41 0,43
Securitas 17 431 kr 17 459 kr 12 398 kr 1,00 0,58
Assa Abloy 16 853 kr 16 911 kr 16 219 kr 1,00 0,51
Totalt 1,57 0,81

Som synes är det enbart ett bolag som uppfyller bägge villkoren och därmed kriteriet, Atlas Copco. Ytterligare tre bolag ligger förhållandevis nära att uppfylla bägge villkoren, men majoriteten av bolagen inom denna sektor uppfyller inte kriteriet. Innebär det att alla dessa bolag har en svag finansiell position? Med största sannolikhet inte. Grahamkriterierna är en grov sållning som innehåller viss marginal, just för att skydda investerare som inte har tid/kunskap att sätta sig in ett bolags finansiella kondition. Vill man göra läxan och sätta sig in i bolagets finanser i detalj kan man säkert kompromissa med detta kriterium. Om man inte vill göra det arbetet så gör man bäst i att hålla sig till bolag som uppfyller kriteriet, eller i alla fall ligger nära att uppfylla kriteriet.

Hur ser det då ut för mitt innehav i denna lista? Skanska uppfyller den andra villkoret, men ligger långt ifrån att uppfylla det första. Ser man till konkurrenterna så har Peab ungefär samma position. Däremot har NCC en förhållandevis god finansiell ställning, och klarar sånär bägge villkoren. Sett enbart till detta kriterium bör alltså NCC vara ett säkrare innehav.

Räkna med fler inlägg som undersöker hur dessa bolag står sig mot övriga kriterier.

Copernicus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar