måndag 27 oktober 2014

Köp Deere & Co

Idag ökade jag min position i Deere & Co då 12 nya aktier inhandlades till kursen $84,6. Det innebär att jag betalade 9,5 gånger rullande tolvmånadersvinst och får en direktavkastning på 2,8%. Egentligen tycker jag Aflac ser något billigare ut i dagsläget. Men skillnaden är förhållandevis liten så för att få en jämnare fördelning i portföljen valde jag att öka i Deere.

Efter dagens köp ser portföljen ut så här:

AktieAntalMarknadsvärdeAndel
Industrivärden C42052 62616,6%
Castellum31033 79010,7%
Walmart6033 56910,6%
H&M11933 43910,6%
Sampo A9633 22110,5%
Handelsbanken B9431 0489,8%
Fortum Oyj15425 4398,0%
Aflac Inc.4017 1565,4%
Apple Inc.2116 1045,1%
Deere & Co2515 4404,9%
Skanska B9012 9244,1%
Coca-Cola Co4011 8833,8%
Totalt316 639100%

tisdag 21 oktober 2014

Rapportperiod

Vi är inne i en rapportperiod igen och jag kommer redovisa vinst för samtliga innehav varefter de rapporteras. Jag använder samma vinstmått som när jag värderar bolag, vilket i det flesta fall är rapporterad vinst. Undantagen är Castellum där jag använder förvaltningsresultatet samt Industrivärden där jag konsoliderar underliggande bolags vinst. För all konsolidering av utländska valutor används växelkurser från 30:e september.

Så här ser det ut så här långt:

Innehav
2014-09-30
EPS
2013-Q3
EPS
2014-Q3
Konsoliderad
vinst
Förändring
konsolidering
Aflac Inc.401,50
Apple Inc.211,181,42216 kr36 kr
Castellum3102,172,34725 kr53 kr
Coca-Cola Co400,540,48139 kr−17 kr
Deere & Co132,562,33219 kr−22 kr
Fortum Oyj1540,04
H&M1192,683,20381 kr62 kr
Handelsbanken B945,61
Industrivärden C4202,04
Sampo A960,62
Skanska B902,51
Walmart601,14
Totalt1 680 kr112 kr