lördag 13 juli 2013

Avslutning undersökning large-cap bolag inom industrivaror och tjänsterDet här blir sista inlägget i min undersökning av hur bolag inom industrivaror och tjänster står sig mot Grahams kriterier för en defensiv investerare. Jag kommer behandla de tre återstående kriterierna av de som ska säkerställa kvaliteten på bolaget. Dvs storlek, vinststabilitet samt utdelningsstabiltet. Jag kommer avsluta inlägget med en sammanställning över hur bolagen har mött de fem stabilitetskriterierna, av vilka två har behandlats i tidigare inlägg.

Först ut undersöks storlek:

Tillräcklig Storlek (S)
  1. Bolaget ska ha en årlig omsättning på minst $500 miljoner.

Jag kommer för svenska bolag sätta kravet till minst 5000 miljoner kr i årlig omsättning. Något inkonsekvent med tidigare upplägg har jag här översatt samtliga belopp till sek för att underlätta jämförelsen. Så här blev utfallet:


Bolag Omsättning 2012
Abb 257 000 mkr
Alfa Laval 29 813 mkr
NCC 57 227 mkr
Atlas Copco 90 533 mkr
Hexagon 20 555 mkr
Volvo 303 647 mkr
NIBE Industries 9 192 mkr
Assa Abloy 46 619 mkr
Scania 79 603 mkr
Skanska 129 350 mkr
Trelleborg 21 262 mkr
SKF 64 575 mkr
Peab 46 840 mkr
Sandvik 98 529 mkr
SAAB 24 010 mkr
Securitas 66 458 mkr
Medel 84 076 mkr

Samtliga bolag uppfyller kriteriet vilket är naturligt då jag undersöker just de största bolagen på den svenska börsen. En del bloggare på nätet har föreslagit att för svenska bolag låta kravet för detta kriterium vara att bolaget ska handlas på just large-cap. Detta verkar vara ett pragmatiskt alternativ som jag själv kommer använda som storlekskrav för svenska bolag.

Då återstår kriterierna om vinststabilitet och utdelningsstabilitet:

Vinststabilitet (VS)
  1. Bolaget ska ha uppvisat vinst de senaste 10 åren.
Utdelningsstabilitet (US)
  1. Bolaget ska ha uppvisat utdelning de 20 senaste åren.
Här har jag gjort en förenkling i min studie. Jag har enbart undersökt de 10 senaste åren både gällande vinst och utdelning. Jag har använt den utmärkta sidan börsdata för att hämta denna information. Utfallet är sammanställt genom att ange hur många år bolagen har haft ett positivt resultat respektive delat ut pengar av de senaste 10 åren. En 10:a innebär att bolagt har gått med vinst eller delat ut pengar samtliga av de 10 senaste åren. Utfallet visas i följande tabell.

Bolag Antal år med vinst sedan 2003 Antal år med utdelning sedan 2003
Abb 8 8
Alfa Laval 10 10
Assa Abloy 10 10
Atlas Copco 10 10
Hexagon 10 10
NCC 9 10
NIBE Industries 10 10
Peab 10 10
SAAB 9 10
Sandvik 9 10
Scania 10 10
Securitas 10 10
Skanska 10 10
SKF 10 10
Trelleborg 9 9
Volvo 9 9
Uppfyllande antal 10 13


10 av 16 bolag klarar kriteriet om vinstabilitet medan hela 13 av 16 klarar kriteriet om utdelningsstabiltet.

Ett antal bolag ligger "på gränsen" till att uppfylla kriterierna. Jag tror man ska vara försiktig med att dra slutsatsen att kriteriet är "nästan uppfyllt" och därmed anse att bolaget har den kvalitet jag söker som en defensiv investerare. Det är stor skillnad på att vara förlustfri gentemot att faktiskt ha haft röda siffror ett år. Om bolaget har gjort förlust så finns det en hel del som talar för att det kommer ske igen. Det är en enorm kvalitetsskillnad här. Självklart finns det inget som garanterar att bolag utan förlust de senaste decenniet inte kommer göra förlust under kommande decennium. Men jag tror risken att ett sådant bolag gör förlust är avsevärt lägre (i genomsnitt) än att ett bolag som faktiskt har ett förlustår det senaste 10 åren gör förlust igen.

Då har vi kommit fram till summeringen av den här undersökningen. Nedanstående tabell visar för respektive bolag hur det möter de olika stabilitetskriterierna. "JA" innebär att kriteriet är uppfyllt.

Bolag S FS VS US VT Antal uppfyllda kriterium
Abb JA NEJ NEJ NEJ JA 2
Alfa Laval JA NEJ JA JA JA 4
Assa Abloy JA NEJ JA JA JA 4
Atlas Copco JA JA JA JA JA 5
Hexagon JA NEJ JA JA JA 4
NCC JA NEJ NEJ JA JA 3
NIBE Industries JA NEJ JA JA JA 4
Peab JA NEJ JA JA JA 4
SAAB JA NEJ NEJ JA JA 3
Sandvik JA NEJ NEJ JA JA 3
Scania JA NEJ JA JA JA 4
Securitas JA NEJ JA JA JA 4
Skanska JA NEJ JA JA JA 4
SKF JA NEJ JA JA JA 4
Trelleborg JA NEJ NEJ NEJ JA 2
Volvo JA NEJ NEJ NEJ JA 2
Antal uppfyllda 16 1 10 13 16 3,5

Endast ett bolag uppfyller alltså samtliga kriterier, Atlas Copco. Jag äger inte Atlas Copco idag, men det är ett bolag som definitivt åker in på bevakningslistan. Ytterligare 9 bolag uppfyller samtliga kriterier utom det om finansiell stabilitet. 

Min slutsats från studien är att samtliga kriterier bör tas på största allvar. Över hälften av bolagen uppfyller samtliga kriterier utom det om finansiell stabilitet. Med så stort urval av bolag ser jag ingen anledning att investera i bolag som inte uppfyller dessa kriterier, möjligen med undantag för det om finansiell stabilitet. Är kravet om finansiell stabilitet för konservativt? Framtiden får utvisa hur jag kommer tillämpa det kriteriet.

Jag kommer inkludera samtliga kriterier i min investeringsmodell. Jag kommer göra en förändring. När det gäller utdelningsstabilitet kommer jag av praktiska själ sätta kravet till 10 år (som i denna undersökning).


CopernicusInga kommentarer:

Skicka en kommentar