onsdag 10 juli 2013

Delårsrapport Avanza

Avanza släppte idag sin delårsrapport för första halvåret 2013. Såväl intäkter (-6 %) som resultat (-22 %) minskar. Vinsten per aktie uppgick för perioden till 2,66 kr (3,44 kr). Intäkterna pressas av ett försämrat räntenetto pga det lägre ränteläget samt forsatt lågt provisionsnetto pga låg handelsaktivitet. Detta i kombination med den numera högre fasta kostnadsbasen gör att vinsten faller.

Däremot fortsätter det totala sparkapitalet att öka till 94600 mkr (10%) gentemot årsskiftet, till stor del tack vare ett starkt nettoinflöde av kapital (6150 mkr). Detta är något som talar för betydligt högre vinster den dag handelsaktiviteten väl ökar igen. Till den positiva sidan kommer även att den nya banksajten nu är färdig.


Avanzas andel av den svenska sparmarknaden ligger kvar på 1,9 procent, här finns det gott om utrymme att växa i. Vi får se om den nya sajten kommer hjälpa till att attrahera nya kunder. Den svenska sparmarknaden växer årligen med 6-8 procent enligt egen utsago. Avanzas andel av denna tillväxt låg för det första kvartalet 2013 på 6,7 procent (5,4) vilket talar för att Avanzas marknadsandel på sikt kommer öka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar