onsdag 26 februari 2014

Köp Industrivärden

Det är dyrt nu, eller i alla fall inte billigt. Jag har för närvarande svårt att hitta bolag som handlas under motiverat pris. Idag köpte jag 60 nya Industrivärden-aktier till en kurs på 124,80 kr. Följande bolag på min bevakningslista övervägde jag inför dagens köp:

Industrivärden
Mitt största innehav i dagsläget men som i form av ett investmentbolag ger en hyfsad diversifiering "internt". Priset är idag precis över vad jag tycker är motiverat. Jag bedömer normalintjäningen till 9,2 kr/aktie, vilket ger en avkastning på 7,36%. Jag vågar i dagsläget inte räkna med någon tillväxt i Industrivärdens underliggande intjäningsförmåga då rullande tolvmånadersvinst endast ger en avkastning på 5,25%. Mitt normalintjäningsantagande bygger alltså på en rejäl ökning från 2013 års rapporterade vinster.

Atlas Copco
Ett bolag som inte ingår i portföljen i dagsläget. Det är ett bolag med fina kvaliteter som vid min senaste undersökning uppfyllde samtliga av Grahams kvalitetskriterier. Priset är idag dock ca 15% högre än vad jag tycker är motiverat. Direktavkastningen är drygt 3% vilket är ok, men priset är för högt för att motivera ett köp.


Jag övervägde även ett antal amerikanska bolag. Eftersom jag enbart investerade 7 500 kr så hade courtage-kostnaden blivit hög. Då vill jag har en rabatt som kompenserar för det högre courtaget. Följande amerikanska bolag övervägdes:

Coca-Cola company
Högkvalitativt bolag med en hög värdering. Bolaget ger en fin direktavkastning och har trots sin storlek viss tillväxtpotential. Jag tror ett försiktigt tillväxtantagande är 3% årligen under kommande 5-10 årsperiod, vilket givet att nuvarande värdering består ger en totalavkastning på ca 8%. Det var nära att det blev ett köp i Coca-Cola idag. Hade jag investerat ett större belopp hade jag nog köpt Coca-Cola, men courtaget gjorde att jag valde Industrivärden istället.

Wal-Mart
Bolaget släppte en svag rapport nyligen och vinstprognosen för 2014 ligger på 5,1 - 5,45 dollar per aktie. Med mitt intjäningsantagande på 5,1 dollar ger det en avkastning på 6,9%. Med ett försiktigt tillväxtantagande på 2% ger det en totalavkastning på ca 9%. Wall-Mart ser klart attraktivt ut i dagsläget, men jag har redan en ganska stor position så jag valde att avvakta med att öka ytterligare i bolaget.

IBM
Bolaget är inne i en period då intäkterna har minskat under 7 kvartal i rad. Följaktligen är värderingen ganska låg idag. Den genomsnittliga vinsten under de 5 senaste åren är 14,1 dollar per aktie. Det ger en avkastning på 7,7% sett till dagens pris på aktien. Om man antar att bolaget kan stoppa den negativa trenden och nå nolltillväxt så blir totalavkastningen alltså knappt 8%. I dagsläget tycker jag dock Coca-Cola ser mer prisvärt ut, så IBM föll bort av den anledningen.


Efter dagens köp ser portföljen ut så här:

AktieAntalMarknadsvärdeAndel
Industrivärden C42052 41621,9%
Castellum31035 03014,6%
Walmart6029 18112,2%
H&M10029 19012,2%
Handelsbanken B7825 56110,7%
Fortum Oyj15423 7559,9%
Sampo A6621 5269,0%
Skanska B9012 4385,2%
Apple Inc.310 1404,2%
Totalt239 235100%

torsdag 20 februari 2014

Coca-Cola?


Kan Coca-Cola Company vara ett bolag för portföljen? Jag har vid upprepade tillfällen sneglat på bolaget men alltid tyckt att det varit för dyrt. Idag handlas aktien till knappt 20 gånger snittvinsten de senaste 3 åren. Jag börjar undra om det inte är ett acceptabelt pris för ett bolag med så fina kvaliteter? P/E 20 innebär en avkastning på 5%. Det är 1,67% lägre än vad jag normalt har som minikrav när jag köper ett bolag (dvs max p/e 15). Men med ett bolag med så stark ställning som Coca Cola kanske det är motiverat att lätta lite på avkastningskravet? Bolagets vinster bör vara väl skyddade då man sitter på fantastiska varumärken. Dessutom har Coca-Cola haft en mycket fin vinstutveckling under 2000-talet. Genomsnittlig tillväxt den senaste 10 årsperioden är imponerande 8,7% sett till 3-årig snittvinst. Visserligen har tillväxten mattats av de senaste åren, men om bolaget klarar av att växa i halva den takten under kommande 10 år så kommer man få en avkastning på drygt 7% om man köper Coca Cola, 3% i direktavkastning samt ca 4% i tillväxt. I ett dåligt scenario kanske bolaget bara klarar av att öka vinsten i samma takt som inflationen, vilket ändå skulle ge en avkastning på 4-5%. Så även om jag inte får full marginal i nuvarande normalintjäning så kanske det uppvägs av det starka varumärkena samt en god tillväxtpotential?

lördag 8 februari 2014

Omstuvning i portföljen

Jag har under hösten vid ett antal tillfällen varit nära att avyttra mitt Betssoninnehav. Jag har stört mig på de stora utspädningar som man som aktieägare har fått utstå. Under 2013 var utspädningen 2,6% och under 2012 var den 2,1%, och en utspädning kring 2% verkar snarare vara regel än undantag. Vad som har fått mig att trots allt tveka är att jag tyckt att bolaget haft en attraktiv värdering. Men nu har jag kvantifierat min oro genom att justera mitt avkastningskrav för Betsson. För att kompensera för utspädningarna ökar jag avkastningskravet med 2 procentenheter, och då ser inte värderingen lika attraktiv ut. Justeringen fick min riktkurs för Betsson att sjunka från 195 kr till 156 kr. Igår sålde jag därför hela innehavet i Betsson till kursen 190 kr. 

Försäljningslikviden användes till att öka mina positioner i Industrivärden och Walmart. 75 Industrivärden-aktier inhandlades till kursen 121,80 kr samt 22 Walmart aktier till kursen 72,59 USD. Därmed ser portföljen ut så här:

AktieAntalMarknadsvärdeAndel
Industrivärden C36043 88420,5%
Castellum31033 26315,6%
Walmart6028 71313,4%
H&M10028 29013,2%
Handelsbanken B7824 17211,3%
Fortum Oyj15423 30110,9%
Sampo A6620 7609,7%
Skanska B9011 4035,3%
Apple Inc.310 1164,7%
Totalt223 903100%

lördag 1 februari 2014

Portföljrapport Januari

Januari bjöd på en nedgång på börsen och även för min portfölj. Justerat för insättningar sjönk portföljvärdet med 2,4%. Portföljvärderingen är nu den lägsta sedan jag startade bloggen, i stark kontrast till det all-time-high som noterades så sent som förra månaden. Förutom värdeminskningen bidrog även förbättrade resultat för de portföljinnehav som rapporterade, samt avyttringen av portföljens högst värderade bolag till förmån för lägre värderade alternativ.

Under månaden sålde jag sista delen av mitt Avanza-innehav. Tillsammans med månadens kapitaltillskott valde jag att öka mina positioner i Sampo och Castellum. Efter månadens sista handelsdag ser portföljen ut så här:

AktieAntalMarknadsvärdeAndel
Industrivärden C28533 83016,2%
Castellum31032 42615,6%
H&M10028 24013,6%
Handelsbanken B7823 29911,2%
Fortum Oyj15421 69910,4%
Sampo A6620 0869,6%
Walmart3818 5968,9%
Betsson B10018 5008,9%
Skanska B9011 6285,6%
Apple Inc.39 8414,7%
Totalt218 145100%

DatumTransaktionAntalKurs
2014-01-20Sälj Avanza50246,50
2014-01-21Köp Sampo3335,44
2014-01-24Köp Castellum94106,30

2014-02-01
Portföljvärde218 145
Total vinst (rtm)15 131
Total utdelning8 857
P/E14,4
Direktavkastning4,06%
Erhållen utdelning 201458

Slutligen har vi mina sedvanliga mått över portföljens utveckling. Notera att jag kommer sluta redovisa portföljens avkastning till förmån för nedan redovisade p/e-tal.