tisdag 30 juli 2013

Graham & Dodd citat

The essential point is that security analysis does not seek to determine exactly what is the intrinsic value of a given security. It needs only to establish either that the value is adequate - e.g., to protect a bond or to justify a stock purchase - or else that the value is considerably higher or considerably lower than the market price.
Security Analysis - Sixth Edition, s. 66.

Jag har börjat läsa Security Analysis av Benjamin Graham och David L. Dodd. Ovanstående citat är från första kapitlet där värdepappersanalysens begränsningar diskuteras. Citatet sammanfattar på ett elegant sätt att syftet med värdepappersanalys inte är att finna ett exakt värde på ett värdepapper, utan snarare att avgöra om ett värdepapper är någorlunda korrekt prissatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar