onsdag 31 juli 2013

Portföljrapport juli

Så var det dags för min andra portföljrapport. Så här ser portföljen ut vid juli månads utgång:


AKTIE ANTAL MARKNADSVÄRDE ANDEL
H&M 100 24 280 kr 17%
Industrivärden C 200 23 440 kr 17%
Handelsbanken B 78 22 089 kr 16%
Betsson B 100 17 550 kr 12%
Avanza 100 15 000 kr 11%
Skanska B 90 11 070 kr 8%
Fortum Oyj 78 10 067 kr 7%
Sampo A 33 9 453 kr 7%
Apple Inc. 3 8 875 kr 6%
Totalt 141 824 kr 100%


Juli blev en mycket stark månad på börsen. Exklusive insättning (köp av Fortum) steg portföljen med hela 8,3 procent och portföljvärdet är nu över 141 000 kr. Jag är inte överförtjust över att börsen rusar då jag kommer vara nettoköpare under överskådlig tid och därmed föredrar lägre priser på de aktier jag köper.

Följande diagram visar portföljens totala värde, avkastning (rullande tolv månader, "rtm") samt direktavkastning.


Både direktavkastning och avkastning (rtm) sjunker till följd av marknadens uppvärdering av mina innehav. Detta trots mitt köp av ett bolag med både en avkastning och direktavkastning som låg väl över portföljens genomsnittliga nivå. Avkastningen för hela portföljen ligger nu på 6,53 procent sett till rullande tolvmånadersvinst för innehaven och direktavkastningen ligger på 4,49 procent.

Slutligen har vi mina tre mått över passiv intjäningsförmåga i portföljen, vilka visas nedan.


Köpet av Fortum har bidragit starkt till ökningen i samtliga mått. Total vinst (rtm) och utdelning är nu 9 266 kr respektive 6 364 kr för min portfölj. Nu hoppas jag på en nedgång för något av mina innehav i augusti så jag vid näst köptillfälle kan öka till en bättre kurs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar