tisdag 23 juli 2013

Analys av Fortum

Jag arbetar på ett första inlägg om min investeringmodell (som även den är under konstruktion). Dock närmar sig slutet på månaden och därmed är det snart dags för köp. Därför tycker jag det är lämpligt med en analys av det bolag som jag har för avsikt att köpa. Jag har under våren sneglat på Fortum efter att intresse väckts via lundaluppen's bevakningslista.  De som följer lundaluppen kommer känna igen upplägget på analysen då jag har hämtat inspiration därifrån. Här följer en (kort) analys av Fortum.


Beskrivning av verksamheten
Fortum är ett finskt kraft- och värmebolag som verkar på de nordiska, ryska, polska samt baltiska energimarknaderna. Verksamheten bedrivs i fyra  divisioner: Power, Heat, Russia samt Electricity Solutions and Distribution (ESD).

Power verkar inom elproduktion och elhandel. Produktionen består till stor del av vatten- och kärnkraftverk med en total kapacitet på 4500 MW respektive 3200 MW. Det är den resultatmässigt största divisionen och stod för 60 procent av resultatet 2012. Det är även den division med den i särklass bästa lönsamheten de senaste åren.

Heat verkar inom combined heat and power vilket handlar om samtidig produktion av el och värme genom att ta tillvara den energi som vid konventionell elproduktion går förlorad som värmeförlust. Verksamheten omfattar även distribution av fjärrvärme.

ESD verkar inom eldistribution och försäljning. Distributionsverksamheten (nätleverantör) äger och driver elnät för lokal eldistribution till 1,6 miljoner kunder i Sverige, Finland och Norge. Försäljningsverksamheten (elleverantör) säljer el och har 1,2 miljoner kunder i samma länder. Verksamheten för eldistribution är för närvarande under utvärdering och det verkar som bolaget letar efter alternativa verksamheter.

Russia är en samlingsdivision för de ryska verksamheterna och arbetar med el- och värmeproduktion samt försäljning. Divisionen är den resultatmässigt minsta med endast 4 procent av resultatet. Stora investeringar görs för närvarande inom denna division, men ännu är lönsamheten mycket låg.

Min bedömning av verksamheten
Min uppfattning är att intäkterna får ses som stabila inom denna typ av verksamhet. Energikonsumtion varierar förhållandevis ganska lite över tid varför resultatet bör variera lite från år till år. Dessutom krävs det stora investeringar för att slå sig in på energimarknaden vilket bör innebära att marknadsandelarna är ganska säkra. Dock finns det en politisk risk för bolag inom denna bransch, då politiska beslut kan ändra spelreglerna på kort tid.


Kvalitetskriterier

Kriterium Uppfyllt Kommentar
Tillräcklig storlek JA Large Cap
Finansiell styrka NEJ Totala skulder överskrider eget kapital med 33 procent.
Eget kapital: 10 285 MEUR
Totala skulder: 13 689 MEUR
Vinststabilitet JA Vinst sedan åtminstone 1998
Utdelningsstabilitet JA Utdelning åtminstone sedan 1998
Vinsttillväxt JA Snittvinsten har ökat med 147 procent senaste 10 åren.
EPS3 2000-2002: 0,68 EUR
EPS3 2010-2012: 1,68 EUR
Gynnsam ägarbild NEJ Finska staten äger drygt 50 procent av aktierna. Min uppfattning är att staten generellt är en dålig ägare till aktiebolag. Dock tror jag inte att finska staten skulle låta Fortum gå omkull, så det är ett "svagt" nej.

Priskriterier

Senast betalt för Fortum's aktie var när detta inlägg skrevs 14,73 euro, vilket ligger till grund för utvärdering av priskriterierna.

Kriterium Uppfyllt Kommentar
Rimligt pris JA EPS5: 1,65 EURO
EPS: 1,63 EURO
P/E5: 8,9
P/E: 9,0
Rimligt pris/EK JA Eget kapital per aktie: 11,6 EUR
P/B: 1,25
Rimlig direktavkastning JA Senaste utdelning: 1 EUR
Direktavkastning: 6,78 procent


Slutsats

Två av kriterierna är inte uppfyllda, de om finansiell stabilitet samt ägarbild. För att uppfylla kriteriet om finansiell ställning hade fortum behövt behålla utdelningen de senaste 4 åren. Bortsett det är samtliga kriterier uppfyllda och jag anser att Fortum kan ha en plats i en defensiv portfölj.

Värderingen på Fortum ser idag tilltalande ut, men pga av den politiska risken vill jag ha en extra marginal vid eventuell investering. Över en 10 års period vill jag ha 20 procents överavkastning utöver de 50 procents överavkastning som jag normalt kräver över den riskfria räntan. Räknar man med en riskfri ränta på 3,25 procent så får man ett motiverat p/e-tal på 10 (avrundat nedåt från 10,5). En motiverad kurs för Fortum ligger i mina ögon därför på ca 16,5 euro. Fortum är därmed en stark köpkanditat inför nästa köptillfälle.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar