fredag 26 september 2014

Köp Aflac

Idag ökade jag min position i Aflac då 18 aktier inhandlades till kursen $58,19. Aflac och Deere sticker ut för närvarande då de i mina ögon handlas drygt 20% under vad jag anser vara motiverat. Aflac har sjunkit från de ca 62 dollar som aktien handlades till vid mitt förra köp. Dollaruppgången gör dock att kursen i kronor räknat i stort sett är oförändrad. Aflacs kurs pressas till stor del ner av en stärkt dollar då bolaget har ca 75% av intjäningen i yen. Men bolaget uppvisar en solid intjäning i nominella tal och bolaget ska heller inte löpa några finansiella risker av förändringar i usd/yen kursen vad jag har förstått.

Efter dagens köp ser portföljen ut så här:

AktieAntalMarknadsvärdeAndel
Industrivärden C42052 71016,9%
H&M11935 17611,3%
Sampo A9634 05510,9%
Castellum31034 03810,9%
Walmart6033 33910,7%
Handelsbanken B9430 3439,7%
Fortum Oyj15427 4718,8%
Aflac Inc.4017 0045,4%
Apple Inc.2115 3484,9%
Skanska B9013 0594,2%
Coca-Cola Co4012 2683,9%
Deere & Co137 8242,5%
Totalt312 635100%