torsdag 18 juli 2013

Rapport Handelsbanken

Så var det dags för nästa bolag bland mina innehav att rapportera. Igår släppte Handelsbanken sin delårsrapport för första halvåret 2013.

Vinsten för perioden ökar med 9 procent till 7161 mkr (11,29 kr/aktie). Dock ökade intäkter och rörelseresultatet med enbart 2 procent. Den finansiella ställningen fortsätter stärkas, kärnprimärkapitalrelationen uppgår till 18,2 procent (16, 1 procent) enligt basel II, respektive 17,8 procent enligt basel III. Handelsbanken klarar med god marginal minimumkravet om 8 procent kärnprimärkapitalrelation enligt basel III. Kreditförlustnivån uppgick till 0,07 procent (0,07).

För andra kvartalet ökade vinsten med 7 procent till 3695 mkr (5,82 kr/aktie). Jag gläds åt att intäkterna har ökat med 5 procent medan kostnaderna endast hade ökat med 2 procent, vilket innebar att rörelseresultatet ökade med 9 procent.

Nästan hela resultattillväxten kan förklaras av den sänkta bolagskatten som började gälla vid årsskiftet. Sammantaget känns det som en bra rapport från Handelsbanken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar