tisdag 31 december 2013

Mål 2014

Årsskiftet står för dörren och därmed en naturlig tidpunkt för att upprätta och utvärdera mål. Jag tror att upprättande av mål är ett effektivt verktyg om man vill förbättra sin ekonomiska situation. Jag vill till och med påstå att man inte kan uppnå sin fulla potential utan att upprätta mål, oavsett om det gäller ekonomi eller något annat förehavande. I ett privatekonomiskt sammanhang kan det vara mål som rör förvärvsinkomsten, tex "Jag har som mål att öka min lön med 15% under nästa år". Eller så kan det vara mål som syftar till att minska levnadskostnaderna, tex "Jag har som mål att minska våra livsmedelskostnader med 15% under nästa år". Ett bra mål ska vara utmanande samtidigt som det är realistiskt att uppnå. Dessutom ska ett bra mål vara motiverande, samt mätbart så man kan följa upp om man lyckas nå målet eller ej.

Så vad ska jag upprätta för mål för 2014? Jag vill inte formulera några avkastningsmål för min portfölj. Framförallt för att jag på kort sikt inte har någon kontroll över utvecklingen för min portfölj, och därmed inte har någon kontroll att uppfylla eventuella avkastningsmål. Vad jag däremot kan kontrollera är hur mycket kapital jag tillför portföljen, samt hur jag agerar som investerare. 

Under 2013 har vi tillfört 10 000 kr till portföljen varje månad. Vi har precis fått tillökning i familjen vilket innebär att min fru kommer vara mammaledig under hela 2014. Det innebär att våra intäkter minskar och därmed utrymmet för sparande. Jag tycker det är viktigt att man trots minskade intäkter har utrymme över för sparande. Vi har gemensamt kommit överens om att avsätta 7500 kr varje månad till vår aktieportfölj under nästa år. Detta är helt klart ett utmanande mål då vårt inkomstbortfall kommer vara betydligt större än 2500 kr per månad. Detta ska uppnås utan att minska den ekonomiska buffert som likviditeten på våra sparkonton utgör. Det ska dessutom uppnås utan att vår livskvalitet minskar. Det handlar alltså om att minska de utgifter som inte skänker någon ökad livskvalitet.

Mål 1: Tillföra 90 000 kr till portföljen utan att minska vår livskvalitet eller likviditet.

Vi kommer även återinvestera alla utdelningar, vilka jag uppskattar till totalt 10 000 kr, vilket innebär att vi kommer nettoköpa för ca 100 000 kr under 2014.

Jag vill även sätta några mål för mitt bloggande, eftersom bloggandet utgör grunden för min kompetensutveckling som investerare. Till att börja med vill jag skriva fler bolagsanalyser. Under 2013 gjorde jag 4 bolagsanalyser. Så här långt har varje analys tagit längre tid än föregående. Jag tycker att kvaliteten på mina analyser har ökat i proportion till hur mycket tid jag har avsatt, så den extra tiden har betalat sig i form av bättre analyser. Målet är att kvaliteten på mina analyser ska bli ännu bättre under 2014, utan att jag avsätter mer tid för varje enskild analys.

Mål 2: Analysera 6 bolag som jag inte har analyserat tidigare.

Något som jag ännu inte har presenterat på bloggen är min bevakningslista. Om jag ska göra det vill jag även formalisera arbetet med bevakningslistan. Bevakningslistan är ett viktigt verktyg i samband med mina investeringsbeslut, så en bra metod för arbete med den är en viktig grundpelare för min framgång som investerare. Det sista målet får bli att utarbeta en metod för hantering av min bevakningslista.

Mål 3: Upprätta en metod för hantering av bevakningslista.

Sammanfattar vi mina mål för 2014 får vi därmed:
  1. Tillföra 90 000 kr till portföljen
  2. 6 nya bolagsanalyser
  3. Upprätta metod för hantering av bevakningslista
Det ser ut att bli ett spännande 2014.

Gott nytt år!


Bild ovan med tillstånd av Stuart Miles FreeDigitalPhotos.net

1 kommentar:

  1. Tycker att dina mål är mycket verkliga. Jag har själv mål jag arbetar på just nu som jag skall sätta mig ner och skriva idag, då det är lättare att sträva efter dem.

    Grattis till tillökningen. Att sätta som mål att trots minskad inkomst under denna tid är bra, då du inte ställer riktlinjer om vad som skall komma ske. Jag har ett sparande (buffert) som jag alltid gör till mig själv efter jag betalat min största räkning, dvs, till mig själv. Jag betalar alltid till mig först när lönen kommer, och därefter ett buffertsparande till husinvesteringar, sedan alla räkningar, och sist till konsumtion.

    //Sky

    SvaraRadera