söndag 1 december 2013

Portföljrapport November

Årets näst sista månad bjöd på en uppgång i portföljen på 1,7% exklusive insättning. Portföljvärdet passerade för första gången 200 000 kr. Vid månadsskiftet ser portföljen ut så här:


AKTIE ANTAL MARKNADSVÄRDE ANDEL
Industrivärden C 285 33 687 kr 17%
H&M 100 27 800 kr 14%
Fortum Oyj 154 23 076 kr 11%
Handelsbanken B 78 22 706 kr 11%
Castellum 216 21 416 kr 11%
Betsson B 100 20 000 kr 10%
Skanska B 90 11 250 kr 6%
Avanza 50 10 975 kr 5%
Apple Inc. 3 10 928 kr 5%
Walmart 19 10 083 kr 5%
Sampo A 33 10 078 kr 5%
Totalt 201 999 kr 100%


Portföljen består nu av 11 bolag efter månadens köp av Walmart. Sett till portföljvärdet är jag nöjd med antalet bolag som ingår i portföljen. Ambitionen är att antalet bolag ska fortsätta öka i takt med att portföljvärdet växer, dock inte i lika snabb takt som hittills. Jag kan tänka mig att köpa ytterligare 1-3 bolag det närmaste halvåret, beroende på vilka priser som marknaden kommer erbjuda samt givet att jag fortsätter tillföra kapital till portföljen i samma takt som i dagsläget.

Utvecklingen för portföljen ser ut så här:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar