måndag 16 december 2013

Analys av Walmart


Walmart är en amerikansk detaljhandelskedja med verksamhet i 27 länder världen över, främst i nord- och sydamerika. Walmart är världens största privata arbetsgivare med fler än 2,2 miljoner anställda som driver bolagets över 11 000 butiker. Utöver försäljning i butik bedrivs även e-handel i 10 länder. Affärsidén bygger att tillhandahålla varor till marknadens lägsta priser, eller som bolaget själv uttrycker det: "Saving people money so they can live better".

Produktutbudet är stort och försäljningen sker i en mängd olika format och under olika varumärken. Den amerikanska verksamheten får exemplifiera. I USA sker försäljningen nästan uteslutande i tre olika typer av butiker. "Walmart Discount Stores" är lågprisbutiker och säljer blandade varor, däribland en del livsmedel. "Walmart Supercenter" säljer allt som säljs i lågprisbutikerna, och till det kommer även ett mycket stort sortiment av livsmedel. Butikerna kan närmast jämföras med svenska ICA Maxi butiker, men utbudet i ett "Supercenter" är betydligt större. En genomsnittlig "Walmart Supercenter" är ungefär dubbelt stor som en genomsnittlig ICA Maxi-butik. Den sista butikstypen är "Walmart Market" som i huvudsak säljer livsmedel, men även tillhandahåller vissa inslag av andra varor.

Rusning till Walmart under Black Friday
Bolaget delar in sin verksamhet  i tre redovisande enheter:
 1. Walmart US
 2. Walmart International
 3. Sam's Club

Walmart US inkluderar all försäljning under varumärkena "Walmart" och "Wal-mart" i USA, i praktiken de butikstyper som beskrevs ovan, samt även e-handel via walmart.com. Walmart International inkluderar all försäljning utanför USA och försäljning sker både under varumärket Walmart samt i vissa fall lokala varumärken. Hit räknas även försäljning via lokala e-handelssajter. Den minsta enheten är Sam's Club som bedriver grossistverksamhet, både via "butik" och internet. Följande diagram visar hur de tre redovisningsenheterna bidrar till den totala försäljningen samt rörelseresultatet. Värt att notera är att Walmart US är den lönsammaste redovisningsenheten.
Samtliga redovisningsenheter växer. Den största tillväxten återfinns i Walmart International som under 2013 ökade intäkterna med 7,4% samt rörelseresultatet med 8,4%. Det är rimligt att anta att det är den enhet som har störst tillväxtpotential framöver.

Walmarts intäkter får anses som mycket stabila. Dels för att dagligvaruhandeln, där bolaget har en stor del av sina intäkter, som bransch är okänslig för konjunktursvängningar. Men även för att de konsumenter som faktiskt ser över sina kostnader vid en konjunkturnedgång med stor sannolikhet kommer vända sig till just lågkostnadsproducenterna marknaden.

Walmart Supercenter

I de senaste årsredovisningarna diskuterar bolagsledningen flitigt att man vill förbättra bolagets "operationella hävstång". Med det avses möjligheten att öka försäljningsintäkterna i en snabbare takt än rörelsekostnaderna. Bolagsledningen har som mål att minska rörelsekostnaderna som procent av försäljningsintäkterna med 100 punkter från (redovisningsåret) 2013 fram till 2017. Under det första året lyckades man förbättra detta mått med 14 punkter. För innevarande år ser det dock sämre ut. Enligt den senaste kvartalsrapporten har måttet försämrats med 10 punkter under redovisningsårets första 9 månader. Jag kommer följa utvecklingen av detta mått för att en uppfattning om hur bra bolagsledningen är att verkställa sina strategier. Följande diagram visar utvecklingen av detta mått sedan 2003.
Standardkriteriet om finansiell styrka är långt ifrån uppfyllt, se längre ned. Jag tror dock att det måttet är trubbigt för ett bolag som Walmart som tack vare god logistik kan bedriva verksamheten med negativt rörelsekapital. Jag kommer använda två nyckeltal för att utvärdera Walmarts finansiella ställning, rörelsemarginal och räntetäckningsgrad. Mitt val bygger på följande resonemang: Rörelsemarginalen ger en fingervisning om känsligheten i bolagets rörelseresultat. Genom att komplettera det med räntetäckningsgraden, som visar hur stora bolagets räntekostnader är i förhållande till rörelseresultatet, får vi en uppfattning om bolagets skuldsituation. Jag kommer inte sätta upp några absoluta krav för dessa nyckeltal, men jag kommer följa utvecklingen och om något av dessa börjar avvika från historiska värden kommer jag se det som ett varningstecken. Båda nyckeltalen har varierat förhållandevis lite det senaste 10 åren, vilket känns betryggande.
Walmart är en pålitlig utdelare. Sedan Walmarts första utdelning 1974 har bolaget delat ut pengar varje år, och varje utdelning har dessutom varit högre än föregående år. I likhet med många andra stora amerikanska bolag är man även en flitig återköpare av egna aktier. Följande diagram visar hur bolagets vinst och utdelning har utvecklats sedan 1992, samt hur eget kapital och antal utestående aktier har utvecklats sedan 2000. Notera att bolaget haft en mycket fin vinstutveckling under den senaste 20-års perioden.

Slutligen har vi Graham-kriterierna, först följer kvalitetskriterierna:

Kriterium Uppfyllt Kommentar
Tillräcklig storlek JA Market Cap på över $260 miljarder
Finansiell styrka NEJ OT: 67 100 MUSD
KS: 77 000 MUSD
LS: 41 700 MUSD
OT/KS: 0,9
OT/(KS+LS): 0,6
Vinststabilitet JA Vinst sedan åtminstonde 1992
Utdelningsstabilitet JA Utdelning sedan åtminstonde 1992
Vinsttillväxt JA EPS3 2000-2002: $2,14
EPS3 2010-2012: $5,02
=> 135% tillväxt
Gynnsam ägarbild JA Walton Enterprises äger ca 50% av aktierna. Walton Enterprises är ett familjeföretag som ägs av ättlingarna till Walmarts grundare Sam Walton.

Kriteriet om finansiell styrka är inte uppfyllt. Men som jag tidigare nämnt anser jag ändå att Walmart har en start finansiell position. Ur ett kvalitetsperspektiv tycker jag Walmart passar in bra i min portfölj

Priskriterierna är utvärderade sett till en kurs 78,1 USD.

Kriterium Uppfyllt Kommentar
Rimligt pris NEJ EPS5: 4,72 USD
EPS: 5,3 USD
P/E5: 16,9
P/E: 15,1
Rimligt pris/EK NEJ P/B: 3,6
Rimlig direktavkastning JA Med en utdelning på fn 1,88 usd samt återköp för det senaste redovisningsåret på 2,3 usd så återför man ca 5,3% till aktieägarna på årsbasis.

P/E-talet för Walmart är gränsen till vad jag accepterar. Rullande tolv månader är under 15 vilket är ok, men 5-årssnittet är något för högt. Dock har Walmart uppvisat en tillväxt under lång tid vilket gör att jag tycker dagens värdering är motiverad, även om det inte är något fynd.

Sammantaget tycker jag Walmart är attraktivt sett till dagens kurs. Det är ett bolag med fina kvaliteter och en imponerande historik. Jag har länge velat in ett bolag inom dagligvaruhandeln i portföljen, Walmart är ett välkommet tillskott.

5 kommentarer:

 1. Walmart har jag själv under uppsikt, men det är en "tråkig" aktie, med inte så stor värdeökning de senaste 10 åren, men utdelning är trevligt :-)
  Blir det REA så kommer jag med stora kassan och storköper detta företag då många kommer att sälja, trots att det är ett fantastiskt företag.

  //Sky

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, värdeutvecklingen den senaste 10-årsperioden är inte tillfredsställande. Min gissning är dock att Walmart kommer få en bättre värdeutveckling under kommande 10-års period. Walmart värderades till ca 30 gånger rullande tolvmånadersvinst för 10 år sedan. Värderingen sjönk därefter fortlöpande ända fram till 2011 då den bottnade med ett p/e-tal på knappt 11 (då skulle man ha tryckt på köpknappen:)). Tack vare en fin vinsttillväxt låg kursen dock förhållandevis stilla under hela perioden fram till att värderingen bottnade. Sedan 2011 har värderingen återhämtat sig och har det senaste året pendlat mellan 14 och 16, vilket jag tycker är rättvis värdering för ett bolag som Walmart. Givet att bolagets fina vinsttillväxt håller i sig så bör kursutvecklingen följa därefter.

   Radera
 2. Jag håller med dig att kursen kommer troligen att fortsätta upp. Det är dock ett mycket stort företag som växer inte lika snabbt längre, och kursen kommer troligen att växa i samma takt. Allra bäst att fånga bolaget när det är temporär rea för att kunna få en så bra "Margin of safety".

  //Sky

  SvaraRadera
 3. https://www.youtube.com/watch?v=AJdJ2HSjZq4

  SvaraRadera
 4. https://www.youtube.com/watch?v=AJdJ2HSjZq4

  SvaraRadera