torsdag 2 januari 2014

Bokslut 2013

För december kommer jag inte publicera en vanlig portföljrapport, utan kommer i likhet med många andra aktiebloggare presentera ett "bokslut" för 2013 i detta inlägg. Jag börjar med att presentera hur portföljen såg ut vid utgången av 2012, samt hur den ser ut ett år senare.

Portföljsammansättning 2012-12-31

Portföljsammansättning 2013-12-31

Det har hänt en hel del med portföljen det senaste året. Ett bolag finns inte kvar: Blackpearl Resources. Det är ett bolag som jag inte ens skulle överväga att investera i idag och inhandlades innan jag började tillämpa Grahams kriterier. Innehavet avyttrades i januari och jag bevakar inte bolaget längre. Utöver det så har jag även minskat i Avanza under året, dock av en helt annan anledning. Jag har sålt av delar av Avanza för att jag tycker värderingen är omotiverat hög. Jag har valt att ha kvar en del av innehavet av två anledningar. För det första för att jag vill fortsätta bevaka bolaget, och det gör jag bäst om jag är ägare. Den andra anledningen är att jag kanske helt enkelt ligger för lågt i min värdering och därför gör bäst i att helgardera i form av att behålla en del av innehavet.

Ett av mina mål under året har varit att diversifiera portföljen, vilket jag tycker jag lyckats bra med. Portföljen bestod för ett år sedan av endast fyra innehav, varav tre stod för 93% av portföljvärdet. Ett år senare består portföljen av 11 bolag, varav de tre största innehaven står för 41% av portföljvärdet. Jag tycker även att portföljen har fått en bra geografisk spridning av innehaven och deras intäkter. Industrivärden, H&M, Walmart, Skanska och Apple är alla globala aktörer.

En sammanställning över portföljens utvecklingen under 2013 följer:2013 har varit ett starkt börsår. Sedan bloggens start i somras har portföljvärdet stigit under 5 av 6 månader (exklusive insättningar). Portföljutvecklingen ("performance") uppgick till 32,9%, vilket kan jämföras med 28,0% för mitt jämförelseindex SIXPRX. P/E-talet för portföljen uppgår nu till 15,5 sett till rullande tolvmånadersvinst. Det är inte skyhögt, men långt ifrån ett fyndpris. 

En mer detaljerad bild över fördelningen mellan värdeökning och nettoinsättningar i portföljen under 2013 visas i följande tabell:Trots ett starkt börsår är värdeförändringen relativt liten i jämförelse med insatt kapital. Så kommer det sannolikt vara under de närmaste åren innan portföljen på allvar börjar växa "av sig själv". Sedan har vi mina kassaflödesmått. Utdelningen från portföljen har utvecklats på följande sätt:Både Avanza och Betsson sänkte utdelningen under 2013 vilket innebar att utdelningen har minskat för de innehav jag suttit på under hela året. Totalt har dock utdelningen ökat avsevärt tack vare de inköp som gjorts under året. Över längre tid bör jag se en "organisk" tillväxt i utdelningen då i stort sett alla bolag väljer att återinvestera en del av bolagsvinsterna i verksamheten, vilket på sikt bör leda till högre utdelningar. Under 2014 räknar jag med en liten organisk tillväxt i utdelningen. Utan djupare analys spår jag att alla bolag utom Avanza kommer ha en högre eller oförändrad utdelning under 2014.

Fortsätter vi med portföljens intjäning så har den utvecklats enligt följande:Intjäningen hade en marginell organisk tillväxt under 2013. Vad som händer under 2014 återstår att se. Kanske fortsätter konjunkturåterhämtningen och vi får se breda ökningar i intjäningskraft. Oavsett vad som händer med bolagens intjäningskraft så hoppas jag vi får se stillaliggande, eller något sjunkande bolagsvärderingar under 2014. 2013 bjöd på en rejäl uppvärdering så för att börsen ska vara attraktiv framöver vore det skönt om den trenden mattas av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar