tisdag 3 december 2013

Investerarmentalitet

Som jag skrivit om tidigare föredrar jag fallande börskurser framför stigande. Jag ska i det här inlägget utveckla mitt resonemang eftersom det utgör en viktig hörnpelare i min investeringsfilosofi. Egentligen är det inte fallande börskurser som jag gillar, utan snarare sjunkande bolagsvärderingar. Det kan antingen ske genom fallande börskurser, eller genom att bolagets intjäningsförmåga växer.

Bakgrunden är att jag ser mina investeringar som "oändliga". Det innebär inte att jag aldrig tänker plocka ut kapital från portföljen. Tvärt om. Men den dag jag börjar ta ut kapital kommer det främst ske i form av att utdelningarna från bolagen i portföljen inte återinvesteras, till skillnad från att avyttra innehav för att ta ut kapital. Grundtanken är att jag aldrig ska tära på min "kassaflödesgenerator", dvs den kapitalbas som innehaven i min portfölj utgör. Eftersom jag inte har för avsikt att avyttra innehav för att ta ut pengar från portföljen så blir inte heller den aktuella kursen för mina innehav lika viktig. Då kan jag istället fokusera på de positiva aspekterna av en lägre bolagsvärdering.

När jag gör en investering så är min mentala bild att jag "köper" framtida kassaflöden. Närmare bestämt köper jag kassaflöden i form av utdelningar. Ofta är dessutom dessa kassaflöden växande då en del av bolagets vinster återinvesteras i verksamheten för att uppnå resultattillväxt. Med den mentala bilden att man köper något, i det här fallet kassaflöden, så är det ganska naturligt att fallande bolagsvärderingar ("priser") är att föredra så länge man har för avsikt att vara en nettoinvesterare på börsen. Det är ungefär som mellandagsrean, man får mer kläder för pengarna helt enkelt. Jämför det med att "placera" sitt kapital med avsikten att det ska stiga i värde. Med en sådan mental bild är det istället självklart att hoppas att sina tillgångar stiger i värde, vilket ju är huvudsyftet med en "placering".

Det finns såklart ingen "rätt" mental bild, utan det handlar om att hitta vad som fungerar för var och en. En styrka med min mentala bild är att den är lättare att följa konsekvent genom en sur marknad. Istället för att få panik över att mina "placeringar" faller i värde så ser jag möjligheter i form av rabatterade kassaflöden. De kassaflöden (bolag) jag redan äger påverkas ju inte bara för att marknaden har fått panik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar