måndag 30 juni 2014

Portföljrapport Q2

Vid andra kvartalets utgång ser portföljen ut så här:

AktieAntalMarknadsvärdeAndel
Industrivärden C42055 44018,9%
Castellum31036 73512,5%
H&M11934 74811,8%
Sampo A9632 45811,1%
Walmart6030 09910,2%
Handelsbanken B9429 32810,0%
Fortum Oyj15427 6339,4%
Skanska B9013 7254,7%
Apple Inc.2113 0414,4%
Coca-Cola Co4011 3233,9%
Aflac Inc.229 1523,1%
Totalt293 681100%

Under kvartalet har jag ökat mina positioner i H&M (19 aktier), Sampo (30) och Handelsbanken (16). Dessutom har jag tagit två helt nya positioner, Coca-Cola och Aflac. Det har  bidragit till att öka riskspridningen i portföljen.

Jag har köpt aktier för 39 177 kr under kvartalet. Av dessa kommer 22 500 kr från nyinsättningar, 6 795 kr från utdelningar och 9 882 kr från minskningen av likvida medel på depån. Nu är utdelningsperioden till stor del förbi, vilket innebär att de medel som kommer finnas tillgängligt för köp framöver motsvarar vad jag sätter in på depån varje månad, för närvarande 7 500 kr. Inga aktier har sålts under kvartalet.

Portföljvärdet har ökat med 56 672 kr, kraftigt hjälpt av en stark börs. Av detta kommer 22 500 kr från nyinsättningar samt 9 882 kr från minskningen av likvida medel. Värdeuppgången under perioden har bidragit med 24 290 kr motsvarande 10,2% av portföljens värde vid kvartalets ingång.

Slutligen följer en sammanställning över kvartalets utveckling:

2014-06-302014-03-31
Portföljvärde293 702237 030
Likvid22210 104
Total vinst (rtm)18 39915 260
Total utdelning11 4309 892
P/E16,015,5
Direktavkastning3,89%4,17%
Erhållen utdelning 20149 5172 722

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar