torsdag 12 juni 2014

Kommande rapport från H&M

H&M lär komma med en riktigt stark rapport nästa vecka. Preliminära försäljningssiffror har redan släppts och visar på en försäljningsökning med nästan 20% till 37 827 MSEK (31 635) jämfört med samma period i fjol. Samtidigt har antalet butiker ”bara” ökat med 13% till 3 285 (2 908). Sannolikt bör rörelseresultatet därmed ha växt betydligt mer än antalet butiker.

Jag har roat mig med att uppskatta var resultatet för andra kvartalet 2014 kan tänkas landa. I fjol var bruttomarginalen 61,1% för motsvarande kvartal. Antaget samma bruttomarginal kommer andra kvartalets bruttoresultat uppgå till 23 112 MSEK. Fortsätter man att anta att försäljnings- och administrationskostnader har ökat i samma takt som antalet butiker så innebär det att rörelseresultatet kommer uppgå till 8 067 MEK. Om vi slutligen antar samma räntenetto (85 MSEK) och skattesats (24%) som för Q1-2014 så kommer resultatet landa på 6 196 MSEK (4 655), vilket motsvarar 3,74 kr/aktie (2,81). Om min uppskattning ligger i närheten av verkligheten så innebär det att vinsten har ökat med hela 33%! Rullande tolvmånadersvinst kommer iså fall ligga på 11,41 kr/aktie. Min gissning är att det verkliga resultatet kommer ligga något lägre, men inte långt därifrån.

För att nyansera bör det nämnas att maj månads försäljning har haft en positiv kalendereffekt om 3-4 procentenheter. Det kompenseras av att juni kommer ha en lika stor negativ kalendereffekt, vilket dock inte inkluderas i Q2 rapporten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar