onsdag 26 februari 2014

Köp Industrivärden

Det är dyrt nu, eller i alla fall inte billigt. Jag har för närvarande svårt att hitta bolag som handlas under motiverat pris. Idag köpte jag 60 nya Industrivärden-aktier till en kurs på 124,80 kr. Följande bolag på min bevakningslista övervägde jag inför dagens köp:

Industrivärden
Mitt största innehav i dagsläget men som i form av ett investmentbolag ger en hyfsad diversifiering "internt". Priset är idag precis över vad jag tycker är motiverat. Jag bedömer normalintjäningen till 9,2 kr/aktie, vilket ger en avkastning på 7,36%. Jag vågar i dagsläget inte räkna med någon tillväxt i Industrivärdens underliggande intjäningsförmåga då rullande tolvmånadersvinst endast ger en avkastning på 5,25%. Mitt normalintjäningsantagande bygger alltså på en rejäl ökning från 2013 års rapporterade vinster.

Atlas Copco
Ett bolag som inte ingår i portföljen i dagsläget. Det är ett bolag med fina kvaliteter som vid min senaste undersökning uppfyllde samtliga av Grahams kvalitetskriterier. Priset är idag dock ca 15% högre än vad jag tycker är motiverat. Direktavkastningen är drygt 3% vilket är ok, men priset är för högt för att motivera ett köp.


Jag övervägde även ett antal amerikanska bolag. Eftersom jag enbart investerade 7 500 kr så hade courtage-kostnaden blivit hög. Då vill jag har en rabatt som kompenserar för det högre courtaget. Följande amerikanska bolag övervägdes:

Coca-Cola company
Högkvalitativt bolag med en hög värdering. Bolaget ger en fin direktavkastning och har trots sin storlek viss tillväxtpotential. Jag tror ett försiktigt tillväxtantagande är 3% årligen under kommande 5-10 årsperiod, vilket givet att nuvarande värdering består ger en totalavkastning på ca 8%. Det var nära att det blev ett köp i Coca-Cola idag. Hade jag investerat ett större belopp hade jag nog köpt Coca-Cola, men courtaget gjorde att jag valde Industrivärden istället.

Wal-Mart
Bolaget släppte en svag rapport nyligen och vinstprognosen för 2014 ligger på 5,1 - 5,45 dollar per aktie. Med mitt intjäningsantagande på 5,1 dollar ger det en avkastning på 6,9%. Med ett försiktigt tillväxtantagande på 2% ger det en totalavkastning på ca 9%. Wall-Mart ser klart attraktivt ut i dagsläget, men jag har redan en ganska stor position så jag valde att avvakta med att öka ytterligare i bolaget.

IBM
Bolaget är inne i en period då intäkterna har minskat under 7 kvartal i rad. Följaktligen är värderingen ganska låg idag. Den genomsnittliga vinsten under de 5 senaste åren är 14,1 dollar per aktie. Det ger en avkastning på 7,7% sett till dagens pris på aktien. Om man antar att bolaget kan stoppa den negativa trenden och nå nolltillväxt så blir totalavkastningen alltså knappt 8%. I dagsläget tycker jag dock Coca-Cola ser mer prisvärt ut, så IBM föll bort av den anledningen.


Efter dagens köp ser portföljen ut så här:

AktieAntalMarknadsvärdeAndel
Industrivärden C42052 41621,9%
Castellum31035 03014,6%
Walmart6029 18112,2%
H&M10029 19012,2%
Handelsbanken B7825 56110,7%
Fortum Oyj15423 7559,9%
Sampo A6621 5269,0%
Skanska B9012 4385,2%
Apple Inc.310 1404,2%
Totalt239 235100%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar