lördag 8 februari 2014

Omstuvning i portföljen

Jag har under hösten vid ett antal tillfällen varit nära att avyttra mitt Betssoninnehav. Jag har stört mig på de stora utspädningar som man som aktieägare har fått utstå. Under 2013 var utspädningen 2,6% och under 2012 var den 2,1%, och en utspädning kring 2% verkar snarare vara regel än undantag. Vad som har fått mig att trots allt tveka är att jag tyckt att bolaget haft en attraktiv värdering. Men nu har jag kvantifierat min oro genom att justera mitt avkastningskrav för Betsson. För att kompensera för utspädningarna ökar jag avkastningskravet med 2 procentenheter, och då ser inte värderingen lika attraktiv ut. Justeringen fick min riktkurs för Betsson att sjunka från 195 kr till 156 kr. Igår sålde jag därför hela innehavet i Betsson till kursen 190 kr. 

Försäljningslikviden användes till att öka mina positioner i Industrivärden och Walmart. 75 Industrivärden-aktier inhandlades till kursen 121,80 kr samt 22 Walmart aktier till kursen 72,59 USD. Därmed ser portföljen ut så här:

AktieAntalMarknadsvärdeAndel
Industrivärden C36043 88420,5%
Castellum31033 26315,6%
Walmart6028 71313,4%
H&M10028 29013,2%
Handelsbanken B7824 17211,3%
Fortum Oyj15423 30110,9%
Sampo A6620 7609,7%
Skanska B9011 4035,3%
Apple Inc.310 1164,7%
Totalt223 903100%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar