lördag 7 september 2013

Analys av IBM

IBM är ett amerikanskt bolag som bildades 1911 genom en sammanslagning av tre bolag. Bolaget antog först namnet "Computing Tabulating Recording Company" men bytte 1924 namn till dagens "International Business Machines", IBM. När man läser om IBM's historia slås man av att det är ett bolag som ständigt har förändrats, från att ursprungligen ha tillverkat maskiner för att stycka kött till dagens IBM som utvecklar mjukvara och säljer tjänster.

Just förändring verkar vara något som är en stark ledstjärna hos IBM. Bolagets VD och Ordförande skriver i sitt senaste brev till aktieägarna att bolagets väg till framgång är genom ständig innovation och förnyelse av sin affärsmodell. Man kan ifrågasätta om denna framgångsformel är eftersträvansvärd som en defensiv investerare. Visst är det ett styrketecken att IBM så här långt har klarat att vara just så innovativa som man vill vara, vilket inte minst bekräftas av att bolaget i 20 år i följd varit det bolag som fått flest patent godkända i USA. Men historien är full av bolag där innovationsförmågan till slut börjar sippra, och ofta med ödesdigra konsekvenser för aktieägarna. Som defensiv investerare föredrar jag Coca Cola-liknande bolag som inte behöver återuppfinna hjulet varje decenium.

IBM är idag ett av världens absolut största aktiebolag men en verksamhet i över 170 länder världen över som sysselsätter mer än 430 000 anställda. Verksamheten är indelad i fem affärssegment men jag kommer för enkelhetens skull här enbart prata om tre affärsområden.  Dessa affärsområden är:
  1. Hardware/Financing (14% av resultat 2012)
  2. Software (45%)
  3. Services (41%)
Nedan visas hur vinstsammansättningen ser ut idag samt hur den såg ut vid millenieskiftet. Som synes har Software och Services utvecklats starkt under 2000-talet och det är där bolaget har som ambition att fortsätta växa. Ett av bolaget mål är att Software ska stå för 50% av resultatet 2015.


IBM har under 2000-talet varit en pålitlig vinstmaskin med fin vinsttillväxt mycket tack vare förbättrade marginaler. Så här har vinst och omsättning utvecklats sedan 1998:
Att IBM's vinster trillar ner i aktieägarnas fickor råder det ingen tvekan om. Sedan mitten på 90-talet har man varit flitig på att återköpa egna aktier för stora belopp (se diagram nedan som visar utvecklingen sedan 1998). Faktum är att antalet utestående aktier mer än halverats sedan toppen vilket tyder på att bolaget har haft ett starkt kassaflöde under perioden då man även delat ut pengar till aktieägarna under hela perioden.


Utdelning är ett annat av IBM's paradnummer. Bolaget har delat ut pengar i smått fantastiska 97 år i följd (sedan 1913). Utdelningen ligger för närvarande på 3,8 USD på årsbasis (2,1%), men då ska man komma ihåg att bolaget även gör stora återköp. Räknar man in återköpen så återförde IBM 14,1 USD per aktie till aktieägarna under 2012 (7,6%).

Hur ser det då ut för investeringskriterierna? Om vi börjar med kvalitetskriterierna så förhåller det sig så här:


Kriterium Uppfyllt Kommentar
Tillräcklig storlek JA Börsvärdet är 200 BUSD.
Finansiell styrka NEJ
OT: 47911 MUSD
KS:  41037 MUSD
LS: 26292 MUSD
OT < KS+LS och
OT < 2*KS
Vinststabilitet JA Vinst senaste 10 åren.
Utdelningsstabilitet JA Utdelningar sedan 1916!
Vinsttillväxt JA Snittvinsten har ökat med 115% senaste 10 åren
EPS3 2000-2002: 6,7 USD
EPS3 2010-2012: 14,4 USD
Gynnsam ägarbild JA Berkshire Hathaway är största ägare med drygt 6% av aktierna. Jag har svårt att tänka mig en bättre ägare än Warren Buffets imperium.


Bolaget har (inte oväntat) klart fina kvaliteter även om kriteriet om finansiell styrka inte är uppfyllt. Att Berkshire Hathaway är storägare känns som ett kvalitetstecken i sig. Vid utgången av 2012 utgjorde IBM 17% av bolagets portfölj, så bolaget har ett stort engagemang i IBM.

Priskriterierna är baserade på en kurs på 185 USD och ser ut på följande sätt:

Kriterium Uppfyllt Kommentar
Rimligt pris JA EPS5: 13,3 USD
EPS: 14,09 USD
P/E5: 13,9
P/E: 13,2
Rimligt pris/EK NEJ P/B 11,8
Rimlig direktavkastning NEJ Senaste utdelning 3,8 USD (2,1%)


Även om två av tre priskriterier inte är uppfyllda så tycker jag bolaget ser klart intressant ut sett till dagens kurs. Att kriteriet om direktavkastning inte är uppfyllt förlåts av att bolaget gör stora återköp. När det gäller tillgångar så köper man den här typen av bolag främst för dess förmåga att generera kassaflöde, inte för dess tillgångar.

Mitt största frågetecken kring IBM är om bolaget kommer kunna upprätthålla de fina marginaler som man har byggt upp de senaste åren, eller om marginalerna kommer falla tillbaka till samma nivåer som i början på 2000-talet. Nyckel till att IBM ska bli en bra investering är att nuvarande marginaler upprätthålls. Med Warren Buffet i ryggen tror jag chansen är god att så blir fallet varför IBM definitivt är en köpkandidat i dagsläget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar