lördag 31 augusti 2013

Portföljrapport Augusti

Egentligen är augusti inte slut riktigt ännu, men eftersom det är lördag och därmed ingen handel så kan inte portföljen förändras under dagen. Kursuppgången i juli fortsatte en bit in augusti men mot slutet av månaden föll börsen tillbaka något. Exklusive insättning sjönk värdet på portföljen med 0,6%. Vid augusti månads utgång ser portföljen ut enligt följande.


AKTIE ANTAL MARKNADSVÄRDE ANDEL
H&M 100 24 350 kr 16%
Industrivärden C 200 22 840 kr 15%
Handelsbanken B 78 21 099 kr 14%
Fortum Oyj 154 20 225 kr 13%
Betsson B 100 17 700 kr 12%
Avanza 100 15 400 kr 10%
Skanska B 90 10 683 kr 7%
Apple Inc. 3 9 628 kr 6%
Sampo A 33 9 068 kr 6%
Totalt 150 993 kr 100%

Månadens köp av Fortum tillsammans med en mindre kursnedgång har ökat avkastningen och direktavkastningen i portföljen vilka nu ligger på 6,9% respektive 4,7%.


Slutligen har vi mina tre mått över potföljutveckling vilka fortsätter öka tack vare månaden köp.


Rullande 12-månadersavkastning från underliggande bolag i portföljen passerade en liten milstolpe då den nu uppgår till 10 400 kr på årsbasis och därmed passerade 10 000 kr. Det är en skön känsla att jag via mina aktieinnehav har en passiv inkomst på drygt 10 000 kr per år.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar