tisdag 21 oktober 2014

Rapportperiod

Vi är inne i en rapportperiod igen och jag kommer redovisa vinst för samtliga innehav varefter de rapporteras. Jag använder samma vinstmått som när jag värderar bolag, vilket i det flesta fall är rapporterad vinst. Undantagen är Castellum där jag använder förvaltningsresultatet samt Industrivärden där jag konsoliderar underliggande bolags vinst. För all konsolidering av utländska valutor används växelkurser från 30:e september.

Så här ser det ut så här långt:

Innehav
2014-09-30
EPS
2013-Q3
EPS
2014-Q3
Konsoliderad
vinst
Förändring
konsolidering
Aflac Inc.401,50
Apple Inc.211,181,42216 kr36 kr
Castellum3102,172,34725 kr53 kr
Coca-Cola Co400,540,48139 kr−17 kr
Deere & Co132,562,33219 kr−22 kr
Fortum Oyj1540,04
H&M1192,683,20381 kr62 kr
Handelsbanken B945,61
Industrivärden C4202,04
Sampo A960,62
Skanska B902,51
Walmart601,14
Totalt1 680 kr112 kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar