torsdag 31 oktober 2013

Portföljrapport Oktober

När Oktober månad ska summeras kan jag åter konstatera att det är en god börsmånad som ligger bakom oss. Exklusive insättning steg värdet på portföljen med 3,7%. Under månaden utfördes en förändring i portföljen då jag avyttrade halva innehavet i Avanza och istället ökade i Castellum. Tillsammans med månadens köp av Industrivärden ser därmed portföljen ut på följande sätt:


AKTIE ANTAL MARKNADSVÄRDE ANDEL
Industrivärden C 285 32 918 kr 17%
H&M 100 28 000 kr 15%
Fortum Oyj 154 22 156 kr 12%
Handelsbanken B 78 21 910 kr 12%
Castellum 216 21 470 kr 11%
Betsson B 100 20 400 kr 11%
Skanska B 90 11 241 kr 6%
Avanza 50 10 425 kr 6%
Sampo A 33 10 100 kr 5%
Apple Inc. 3 10 042 kr 5%
Totalt 188 662 kr 100%

Rapportperioden har varit godkänd så här långt. Några rapporter har varit en besvikelse, medan några bolag har mött mina förväntningar. Sammantaget har värderingen på portföljen sjunkit, dels tack vare högre vinster för bolagen, men även som en följd av min förändring i portföljen.


Slutligen följer mina mått över intjäningsförmågan för portföljen.



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar